Artykuł sponsorowany

Jak ustalana jest władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

Jak ustalana jest władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

Władza rodzicielska oraz kontakty z dzieckiem po rozwodzie to kwestie, które budzą wiele emocji i pytań wśród rodziców. W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, takiego jak adwokat do spraw prawa rodzinnego. W artykule omówimy kluczowe aspekty związane z ustalaniem władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem po rozpadzie małżeństwa.

Ustalanie władzy rodzicielskiej po rozwodzie

W przypadku rozwodu, sąd musi podjąć decyzję dotyczącą władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi małżonków. Zgodnie z polskim prawem, sąd może przyznać władzę rodzicielską jednemu z rodziców lub obu. Najważniejszym kryterium przy podejmowaniu decyzji jest dobro dziecka, które sąd bierze pod uwagę, analizując m.in. warunki materialne i psychiczne rodziców, ich zdolność do opieki nad dzieckiem oraz możliwość zapewnienia mu odpowiedniego rozwoju.

Kiedy sąd może ograniczyć lub pozbawić władzy rodzicielskiej

Sąd może ograniczyć lub pozbawić jednego z rodziców władzy rodzicielskiej, jeśli uzna, że jest to konieczne dla dobra dziecka. Przyczyną takiej decyzji może być na przykład uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, stosowanie przemocy wobec dziecka lub drugiego rodzica, a także rażące zaniedbanie obowiązków rodzicielskich. W takich przypadkach warto skorzystać z pomocy adwokata do spraw prawa rodzinnego w Warszawie na Woli, który pomoże zgromadzić odpowiednie dowody i przygotować się do procesu sądowego.

Ustalanie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie są kolejnym istotnym elementem, który musi zostać uregulowany przez sąd. Zasada jest taka, że każdy z rodziców ma prawo do utrzymania kontaktów z dzieckiem, nawet jeśli nie sprawuje nad nim władzy rodzicielskiej. Sąd ustala szczegółowy tryb kontaktów, biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości dziecka oraz rodziców. W praktyce oznacza to, że sąd może określić konkretne dni i godziny spotkań, a także miejsce ich odbywania.

Mediacja jako alternatywa dla rozstrzygnięcia sądowego

W sytuacji, gdy rodzice nie mogą porozumieć się co do władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, warto rozważyć mediację. Jest to forma alternatywnego rozwiązania sporów, która polega na wspólnym poszukiwaniu rozwiązania przez strony z pomocą neutralnego mediatora. Mediacja może być dobrym wyjściem, gdy rodzice chcą uniknąć długotrwałego i emocjonującego procesu sądowego, a także gdy są gotowi do współpracy w celu osiągnięcia porozumienia.

Zmiana ustaleń dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem

W przypadku zmiany sytuacji życiowej jednego z rodziców lub dziecka, możliwe jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o zmianę ustaleń dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. Sąd może uwzględnić taki wniosek, jeśli uzna, że zmiana będzie służyć dobru dziecka. W takich sytuacjach również warto skorzystać z pomocy adwokata do spraw prawa rodzinnego, który pomoże przygotować odpowiednie dokumenty i reprezentować stronę przed sądem.